Fabrika 0262 723 44 00 / Satış 0262 648 68 00 (Dahili 3)
EN
İş Güvenliği ve Çevre Politikası

KURULUŞUMUZ;

Sağlık Emniyet Çevre Yönetim Sistemini tüm faaliyetleri için kurmuş olup kararlı şekilde uygulamakta ve sürekli gözden geçirmektedir. Ticari ve üretim faaliyetlerimizi çevre ile barışık, iş güvenliğinden ödün vermeden sürdürmektedir. Bu amaçla;

·         Sağlık, emniyet, çevre yönetim sisteminin belirlediği amaç ve hedefleri sürekli gözden geçirerek ve sistem performansını sürekli iyileştirmeyi,

·         Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışanların katılımını sağlayarak en uygun yöntem ve teknoloji ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,

·         İnsan sağlığının korunmasını ön planda tutarak kirliliğin önlenmesini,

·         Atıklarımızı mümkün olduğunca üretime geri döndürerek ekonomiye yeniden kazandırmayı ve geri dönüşümü sağlayacak imkanları araştırarak atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi,

·         Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirmeyi,

·         İş yerinde olabilecek meslek hastalıkları, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için tüm riskleri belirleyip koruyucu önlem almayı,

·         Çalışanların eğitim düzeylerini artırmak için iş sağlığı güvenliği ve çevre konularında, politika ve hedeflere uygun olarak eğitim vermeyi,

·         İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili mevzuat ve diğer şartlara uymayı,

·        Elektrik, yakıt ve su gibi enerji kaynağı sarfiyatını azaltıcı önlemler alarak sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmayı,

temel ilkeler olarak kabul etmiştir.

 

Politikamız kamuoyunun bilgisine açık olup, sürekli geliştirilmesi ÇAYIROVA BORU SAN. ve TİC. A.Ş.  çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.

GENEL MÜDÜR