Fabrika 0262 723 44 00 / Satış 0262 648 68 00 (Dahili 3)
EN
Kalite Politikamız
 
 

ÇAYIROVA BORU ’NUN KALİTE POLİTİKASI;

ÇAYIROVA BORU, ISO 9001 ve API Spec. Q1 ’e göre tasarlanmış bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışmaktadır. Tüm çalışanlar bu sistemi uygulamak, korumak ve sürekli geliştirmekle yükümlüdür. 

● ÇAYIROVA BORU ’nun kalite politikası, kalite hedeflerinin geliştirilmesinde temel oluşturması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve bu memnuniyetin kalıcı olması üzerine kuruludur. Bu amaçla şirket; ilgili standartlara, yasal düzenlemelere ve müşteri isteklerine uygun olarak ürünlerini zamanında ve en uygun koşullarla müşterilerine sunmayı hedefler. Ürün ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı sürekli olarak ölçülüp değerlendirilir ve tüm çalışanlarla paylaşılır.

● Kaynakların optimum kullanımı ilkesi doğrultusunda ÇAYIROVA BORU ’nun tüm operasyonel ve idari faaliyetlerinde verimlilik ve rekabetçilik vazgeçilmez bir unsurdur. ÇAYIROVA BORU değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider olmayı hedeflemekte ve bu amaçla ihtiyaç duyulan tüm kaynakları tahsis ederek sahip olunan teknolojik altyapı sürekli olarak geliştirmektedir.

● ÇAYIROVA BORU tüm çalışanlarını yeterli bilgi ve beceriyle donatarak; işleri ile ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri ve yaptıkları işi benimseyip katılımcılığı arttırmak için teşvik eder. Şirket içi ve şirket dışı eğitimler yolu ile çalışanların kişisel gelişimi için gerekli olan tüm kaynakları harekete geçirir.

● Bu faaliyetler doğrultusunda ÇAYIROVA BORU, kalıcı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi ve rekabetçi üretim anlayışının getirmiş olduğu başarıyı geleceğe taşımayı hedeflemeyi ve Kalite Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

GENEL MÜDÜR